Organisatie van de lessen

Lessen worden individueel  gegeven: ½ uur, ¾ uur of 1 uur. Lengte is afhankelijk van inzet thuis en motivatie, en kan op elk moment worden aangepast aan een nieuwe situatie.

Groepslessen vinden eens per 6 tot 8 weken plaats: in groepen van leeftijdsgenootjes wordt samengespeeld en aan elkaar voorgespeeld. Hierbij is een pianist aanwezig als begeleider.

Uitvoeringen zijn twee keer per jaar in het najaar en voor de zomervakantie. Daarin wordt zowel individueel als met de eigen groep opgetreden.

Zomermuziekweek voor kinderen van 11 t/m 18 jaar (blazers, zangers, strijkers en pianisten): in de eerste week van de zomervakantie in Frankrijk. Tijdens deze week wordt gewerkt aan techniek in dienst van klankverbetering en aan samenspel in grote en kleine groepen. Afsluitend is er een concert ter plaatse.

Twee keer per jaar wordt een rapport uitgedeeld en besproken met de ouders en de leerling. Hierdoor blijven we met elkaar in gesprek over de vorderingen en wensen van leerling, ouders en docent.