Onderwijsvisie

Muziekmaken is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens, jong of oud:

  • Belangrijke motorische vaardigheden worden getraind;
  • Linker – en rechter hersenhelft worden ontwikkeld;
  • Studievaardigheden worden aangeleerd;
  • Sociale vaardigheden (samenspel, communicatie) worden ontwikkeld;
  • Emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Ieder mens kan leren muziekmaken en ook leren vioolspelen!

Hoe goed iemand dat uiteindelijk kan hangt af van talent, doorzettingsvermogen en werklust.
Als docent zie ik het als mijn taak om uit een leerling te halen wat erin zit, door de leerling te motiveren om te studeren en van de muziek die hij/zij maakt te genieten, op elk niveau.
Dit krijgt de docent voor elkaar wanneer deze bereid is zich in de leerling te verdiepen, aansprekende voorbeelden te gebruiken  en muziek aan te dragen, waarmee de leerling aan de slag kan en wil. Ook is het goed als de docent de techniek aanpast aan de fysieke mogelijkheden van de leerling.

Anderzijds verwacht ik van een leerling dat ook deze zich inspant, thuis en tijdens de les, en duidelijk communiceert over hoe het gaat en wat hij/zij voelt. Alleen in goede samenwerking en met volledige toewijding kunnen docent en leerling samen tot een goed resultaat komen!