Welkom op de site van de Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug (SMUH)!

Op dit moment zijn wij druk bezig het Muziekfestival Editie 2017 te organiseren samen met het Open Monumenten Comite Driebergen.

Doelstelling van de Stichting:

– het organiseren van evenementen rondom klassieke muziek in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug, met als doel een zo breed mogelijk publiek op een
laagdrempelige wijze daarmee in aanraking te laten komen en daarin te laten participeren;
– het bevorderen van het onderlinge contact tussen professionele musici en
amateurmusici en het samen musiceren stimuleren alsmede het creëren van maatschappelijke verbondenheid;
– het historisch erfgoed in de gemeente in de belangstelling zetten door de
evenementen bij voorkeur daar te laten plaatsvinden.

Bestuur:

IMAG0057

Jef Helmers, voorzitter (niet op de foto)
Matty Dekkers, secretaris
Annoesjka Cabo, lid (programmering)
Jan Mulder,  penningmeester

Contact:

matty.dekkers [at] gmail.com